Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

Exekuce po zrušení exekučního titulu

Vloženo: 30.01.2020
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den,
čelím neoprávněné exekuci, podal jsem proto návrh na její zastavení a zároven se domáhal zrušení exekučního titulu. Ten byl usnesením zrušen cca po deseti dnech, přesto že jsem dané usnesení obratem postoupil exekutorovi, exekuce po měsíci stále zastavena nebyla a exekutorský úřad "straší" plným využitím všech lhůt, tj. pokračováním ještě asi dva měsíce. Lze se tomuto postupu nějak bránit a domoci se dřívějšího rozhodnutí o zastavení?

Text odpovědi: 

Dobrý den,

pokud byl exekuční titul, na základě kterého byla exekuce zahájena zcela zrušen, měla by být exekuce zastavena. Pokud jste již podal návrh na zastavení exekuce a o tomto návrhu zatím nebylo rozhodnuto, doporučujeme obrátit se na exekuční soud a zjistit v jaké fázi se nachází řízení o Vašem návrhu. Pokud totiž exekutor Vaší žádosti o zastavení exekuce nevyhoví, je povinen tento návrh postoupit exekučnímu soudu.
Pokud zůstal exekutor v této věci nečinný a Váš návrh na zastavení exekuce exekučnímu soudu nepostoupil ačkoliv tomuto návrhu nevyhověl, můžete zaslat svůj návrhem přímo exekučnímu soudu a popsat také jednání exekutora ve věci.

Se stížností na postup exekutora se můžete také obrátit na Ministerstvo spravedlnosti, Odbor dohledu a kárné agendy.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights