Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní době Po-Pa 9:00-17:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

Exekuce po uhrazení částky

Vloženo: 19.03.2015
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, dostal jsem se do poměrně záludné situace, se kterou si nevím rady. Situace je následující: - Dne 31.7.2014 vydal ČTÚ rozhodnutí o tom, že jsem povinnen uhradit dlužné ceny za poskytnuté služby elektronických služeb ve prospěch navrhovatele (mobilní operátor) - "Dlužné ceny" za poskytnuté služby jsem s mírným zpožděním, ale v celé výši uhradil zhruba v Listopadu 2014 - 18.3.2015 jsem obdržel do datové schránky vyrozumění o zahájení exekuce, na tuto již zaplacenou částku. Vyplývající dotazy jsou v podstatě dva: 1) Mohu s tím nyní něco dělat nebo budu opět muset celou částku + náklady uhradit znovu? 2) Zda je z procesního hlediska korektní, že od doby doručení rozhodnutí od ČTÚ až po doručení Vyrozumění o zahájení exekučního řízení se mnou nebylo nijak komunikováno ?

Text odpovědi: 

Dobrý den,
co nejdříve sdělte písemně exekutorskému úřadu, že jste dlužnou částku již uhradil, kdy se tak stalo a jakým způsobem. Úhradu dluhu musíte samozřejmě prokázat (např. výpisem z účtu, poštovní poukázkou apod). 
Oprávněný (tedy ČTÚ) neměl žádnou povinnost s Vámi po zaslání svého rozhodnutí komunikovat. Pokud jste ve stanovené lhůtě neuhradil dlužnou částku, mohl naopak bez dalšího podat návrh na provedení exekuce.
 

Partneři

 

European Digital Rights