Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

Exekuce po svatbě

Vloženo: 17.03.2015
Kategorie: 
Ostatní
Text otázky: 

Dobrý den, mám několik exekucí, které splácím, ale přesto pořád exekutoři chodí a kontaktují a podobně. Exekuce mám z předchozího manželství díky své povedené ex-manželce. Chtěl bych se, ale znovu oženit a nechci svou novou partnerku dostat do zbytečných problémů. Dá se tomu nějakým způsobem zabránit. Třeba předmanželskou smlouvou nebo něčím podobným. Děkuji

Text odpovědi: 

Dobrý den,
pokud uzavřete s novou partnerkou manželství a během manželství nabudete do svého společného jmění majetek, bude možné tento majetek postihnout i pro dluhy, které Vaší osobě vznikly ještě před uzavřením manželství.
Pro "předmanželské" dluhy může být však společný majetek postižen jen do výše, již by představoval podíl dlužníka (tedy Vás), kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle § 742 občanského zákoníku (v tomto ustanovení je uvedeno několik pravidel, podle kterých se určí podíl každého z manželů na společném majetku).
Snoubenci a manželé si mohou ujednat manželský majetkový režim odlišný od zákonného režimu. Dle zákonného režimu je součástí společného jmění vše, co jeden z manželů nebo oba nabyli za trvání manželství (s výjimkami uvedenými v § 709 občanského zákoníku).
Před uzavřením manželství si tak můžete se snoubenkou smluvně ujednat, že vaše společné jmění vznikne až ke dni zániku manželství, což znamená, že za trvání manželství nenabudete do svého společného jmění žádný majetek. Tato tzv. "smlouva o manželském majetkovém režimu" vyžaduje formu notářského zápisu. Smlouva může obsahovat jakékoli ujednání a týkat se jakékoli věci, ledaže to zákon zakazuje; může se týkat zejména rozsahu, obsahu, doby vzniku zákonného nebo jiného režimu společného jmění, jednotlivých věcí i jejich souborů. Smlouvou lze změnit zařazení již existujících i upravit zařazení budoucích součástí jmění rozdílně od zákonného režimu.
Smlouva o manželském majetkovém režimu však není rozhodně absolutní ochranou majetku, který Vaše manželka nabude po uzavření manželství. 
Taková smlouva se nesmí svým obsahem nebo účelem dotknout práv třetí osoby (typicky věřitele), ledaže by se smlouvou souhlasila; tato smlouva uzavřená bez souhlasu třetí osoby nemá vůči ní právní účinky.
Nutno rovněž upozornit na to, že zavázal-li se jeden z manželů v době, od které do změny nebo vyloučení zákonného majetkového režimu smlouvou manželů (příp. snoubenců) uplynulo méně než šest měsíců, může být pohledávka jeho věřitele uspokojena ze všeho, co by bylo součástí společného jmění, kdyby ke smlouvě manželů (snoubenců) nedošlo. 

Partneři

 

European Digital Rights