Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

exekuce po insolvenci

Vloženo: 08.03.2021
Kategorie: 
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Text otázky: 

Dobrý den prosím pokud mi po splacení insolvence exekutor chce stále strhávat s platu peníze je to možné a úroky mi běžely po celou dobu insolvence? Děkuju

Text odpovědi: 

Dobrý den,

bohužel neznáme podrobnosti Vašeho případu, proto podáváme pouze obecnou informaci.

Pokud insolvence proběhla formou oddlužení, které bylo řádně splněno a soud rozhodl o osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení ve smyslu ust. § 414 odst. 1, odst. 2 insolvenčního zákona, nelze již exekuci pro takové pohledávky provést.

Uvedené osvobození se však netýká některých pohledávek, a to:

- peněžitého trestu nebo jiné majetkové sankce která byla dlužníku uložena v trestním řízení pro úmyslný trestný čin,

- pohledávek na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti,

- pohledávek na výživném ze zákona,

- pohledávek na náhradu škody způsobené na zdraví.

Bez ohledu na druh pohledávky pak zajištěnému věřiteli zůstává, i po osvobození dlužníka od placení pohledávek, právo domáhat se uspokojení pohledávky z výtěžku zpeněžení majetku sloužícího k zajištění, a to za předpokladu, že tento majetek nebyl v rámci oddlužení zpeněžen.

Osvobození se také netýká pohledávek, které vznikly po rozhodnutí o úpadku.

Pokud tedy Vaše pohledávka nespadá pod některou z výše uvedených kategorií pohledávek, na které se osvobození nevztahuje, neměl by již exekutor pro tuto pohledávku vést exekuci. V takovém případě můžete podat návrh na zastavení exekuce.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights