Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Exekuce po. Insolvecni

Vloženo: 15.01.2020
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den chtěla bych se zeptat přítel je přes rok po insolvenci. A dnes mu přišla exekuce která byla částečně zastavěná. A chtějí zaplatit dalších 17000.Maji na to právo?dekuji za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,

bohužel nemáme bližší informace ani k povaze pohledávky, která je po Vašem příteli vymáhaná ani k samotnému insolvenčnímu řízení. Proto podáváme pouze obecnou informaci k zániku pohledávek po splněném oddlužení.

K tomu aby mohlo dojít k zániku pohledávky, je zapotřebí aby proběhlo insolvenční řízení formou oddlužení a aby dlužník toto oddlužení splnil. Pokud dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, soud osvobodí dlužníka od placení zbytku pohledávek zahrnutých do insolvenčního řízení (tedy pohledávek, které vznikly ještě před zahájením insolvenčního řízení, bez ohledu na to, zda je věřitel do insolvenčního řízení přihlásil či nikoliv).
Poté již věřitelé nemohou po dlužníku žádat zaplacení zbytku své pohledávky. V takovém případě pak nemůže být pohledávka vymáhaná ani v exekučním řízení.

Ani osvobození od placení zbytku pohledávek zahrnutých do insolvenčního řízení se však nevztahuje bezezbytku na všechny pohledávky.
Dle ust. § 416 odst. 1 insolvenčního zákona se osvobození nedotýká peněžitého trestu nebo jiné majetkové sankce, která byla dlužníku uložena v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávek na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a dále pohledávek věřitelů na výživném ze zákona a pohledávek věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví.
Dále při osvobození dlužníka zůstává zajištěnému věřiteli, jestliže nedošlo ke zpeněžení majetku sloužícího k zajištění pohledávky, zachováno právo domáhat se uspokojení pohledávky z výtěžku zpeněžení tohoto majetku.

Pokud tedy byl Váš přítel osvobozen od placení pohledávek a vymáhaná pohledávka nespadá do některé z výše uvedených kategorií, nelze již pro ni vést exekuční řízení po skončení insolvenčního řízení.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights