Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

exekuce plat

Vloženo: 26.03.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den,
dne 31.1.2019 byl doručen ex. příkaz na plat a současně v ten den byla zablokována na účtu částka, kterou vymáhají a zároveň mi 2x zaměstnavatel strhla poměrnou část z platu, což ve výsledku převyšuje požadovanou částku Do dnešního dne jsem neobdržela rozhodnutí o nabytí právní moci a je to skoro dva měsíce a ani tato informace nebyla v písemném vyhotovenío uvedena. S podobným dotazem jsem se obrátila i na ex, úřad a nebylo mi doposud odpovězeno ( přesně 14 dní) V bance jsem se informovala a peníze jsou doposud blokovány a exekutor je do dnešního dne nestrhl. Jak postupovat v tomto případě?? Dle sdělení zaměstnavatele do doby než obdrží vyrozumění, že je exekuce na plat vyřízena budou mi strhávat poměrnou část platu Děkuji

Text odpovědi: 

Dobrý den,

zaměstnavatel je povinen provádět srážky ze mzdy od okamžiku kdy je mu doručen exekuční příkaz. Také banka je povinna "zablokovat" peněžní prostředky na účtu jakmile jí byl doručen exekuční příkaz. Ovšem až po právní moci exekučního příkazu jsou banka i zaměstnavatel povinni peněžní prostředky zaslat na účet exekutora.

Exekuční příkaz nabývá právní moci dnem, kdy je doručen oprávněnému, povinnému a dalším osobám, kterým se podle zvoleného způsobu exekuce doručuje.

Zda ve Vašem případě již nabyl exekuční příkaz právní moci a kdy se tak stalo Vám může zodpovědět pouze exekutor. V dané situaci Vám tedy nezbývá než urgovat odpověď exekutora, případně požádat o nahlédnutí do exekučního spisu.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights