Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Exekuce a ohláška vodovodní přípojky

Vloženo: 22.03.2021
Kategorie: 
Ostatní
Text otázky: 

Dobrý den,
mám dotaz týkající se pozemku, který mám v exekuci. Chci udělat vodovodní přípojku. Je pravda, že bez souhlasu exekutora není možno povolit ohlášení stavby. Nejde o klasické stavební povolení, pouze ohláška. Má stavební úřad toto po mě požadovat ? Na základě jakého § ? Děkuji Večerková

Text odpovědi: 

Dobrý den,

dle ust. § 44a exekučního řádu nerozhodl-li exekutor jinak, nesmí povinný po doručení vyrozumění nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, vyjma běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování a správy majetku.
V případě zbudování vodovodní přípojky není zcela jednoznačné, zda tato skutečnost spadá do údržby pozemku. Proto doporučujeme, abyste o svém záměru exekutora vyrozuměla. Máme za to, že vzhledem k tomu, že zbudování vodovodní přípojky pravděpodobně povede ke zhodnocení pozemku, exekutor neodepře svůj souhlas, bude-li jej v daném případě potřeba.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights