Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní době Po-Pa 9:00-17:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

Exekuce a oddlužení

Vloženo: 11.11.2014
Kategorie: 
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Text otázky: 

Dobrý den, 11.9.2014 mi bylo soudem povoleno oddlužení. Následující měsíc jsem neměla žádné exekuční srážky ze mzdy, ale ihned další měsíc už ano. Pokud je povoleno oddlužení nezastavují se veškeré exekuce z důvodu upřednostňování věřitele? Děkuji

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
dle § 408 odst. 2  a § 409 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákona, dispoziční oprávnění k majetku, který dlužník získá poté, co nastanou účinky schválení oddlužení (zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku), má od právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dlužník. Exekuci, která by postihovala takový majetek, lze za trvání oddlužení nařídit nebo zahájit a provést jen pro pohledávky, které nemají být uspokojeny při oddlužení a současně které vzniknou poté, co nastanou účinky schválení oddlužení (dále jen „nové pohledávky“). Lze tak například provádět srážky z příjmu dlužníka. V případě oddlužení ve formě plnění splátkového kalendáře lze pro nové pohledávky postihnout majetek, který dlužník získá poté, co nastanou účinky schválení oddlužení, z té části příjmů, která nepodléhá oddlužení (ust. § 409 odst. 2 IZ). Jedná se zejména o movité věci, ale také o úspory vytvořené po schválení oddlužení, například prostředky na účtu dlužníka.
 
Znamená to tedy, že provádět exekuci lze pouze pro vymožení dluhu, který nebyl zahrnut do oddlužení a vznikl teprve poté, co nastaly účinky oddlužení.Ostatní exekuce nesmí být prováděny.
 
Dle § 406 odst. 2 insolvenčního zákona dále platí, že rozhodnutí, jímž schvaluje oddlužení plněním splátkového kalendáře, insolvenční soud přikáže plátci mzdy dlužníka, nebo plátci jiného příjmu dlužníka postižitelného výkonem rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného (dále jen „plátce mzdy dlužníka“), aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka stanovené srážky a nevyplácel sražené částky dlužníku.
 
Zkuste proto ověřit, zda se jedná o srážky ze mzdy, které jsou zasílány insolventnímu správci či zda se skutečně jedná o srážky ze mzdy zasílané exekutorovi. Pokud by se jednalo o exekuční srážky, ověřte si na exekutorském úřadě, zda se jedná o dluh vzniklý až po dni, kdy nastaly účinky povolení oddlužení a který tak není ani zahrnut do oddlužení. Pokud by tomu bylo jinak, podejte k soudu návrh na zastavení exekuce a to z důvodu schválení oddlužení.
 
S pozdravem,
 
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights