Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Exekuce - nezaúčtování jistiny a nedodání vyrozumění o exekuci

Vloženo: 25.05.2020
Kategorie: 
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Text otázky: 

Dobrý den, prosím Vás o radu v této situaci týkající se exekuce.

Náhodnou kontrolou jsem v registru ceecr nalezl, že je na mě tzv. uvalena exekuce. Sám jsem kontaktoval exekutora podle jména v detailu dluhu a nechal si zaslat zaslat aktuální stav exekuční povinnosti. K mému překvapení byly v částce k úhradě naúčtovány poplatky - odměna a náklady - ve výši téměř 7 000 Kč a to i přesto, že mi do dnešního dne nebyl zaslán jakýkoliv dokument oznamující, že je proti mně vedena exekuce - titul, vyrozumění apod. Je možné proti tomuto podat ,,odpor´´?
Také mě zarazilo, že částky v ASEP a CEECR nesedí i přes to, že ceecr uvádí aktuální údaje. Vzhledem ke koronavirové situaci pochybuji o náhlých nákladech, resp. úročení dluhů bylo vládou zastaveno.

Druhá otázka se týká uhrazení jistiny. Jak je možné, že si exekutor/pověřený pracovník rozdělil částku zaslanou na jistinu podle sebe na své náklady a částečně na jistinu? Ve zprávě pro příjemce jsem vyplnil, že žádám částku zaúčtovat zcela na jistinu. Dle exekučního řádu prý exekutor po tomto detailu ve zprávě v platbě částku skutečně zaúčtovat na jistinu musí. Prosím o radu i v tomto.

Předem vám moc děkuji za pomoc.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

proti vyrozumění o zahájení exekuce nelze podat opravný prostředek. V rámci exekučního řízení však můžete podat návrh na úplné nebo částečné zastavení exekuce.

V případě, že máte za to, že exekutor ve Vaší věci nepostupuje řádně, můžete se se stížností obrátit na odbor dohledu a kárné agendy Ministerstva spravedlnosti.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights