Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Exekuce na vlastnictví bytu kvuli dluhu cca 20000

Vloženo: 24.05.2019
Kategorie: 
Exekuce nemovitosti kvůli malé částce
Text otázky: 

Dobrý den.
Mám dluh u společnosti T-mobile který ale od října minulého roku víceméně pravidelně splácím.Ve výzvě ke splnění povinnosti byla uvedena částka necelých 28 tis kč.Na spol T-mobile jsem od října zaslala 11500kč tyto splátky mi vůbec nebyli přiznány a exekuce byla vystavena na celou částku ,byl mi zablokován účet,dokonce na katastr nemovitosí plomba o zahájení exekuce prodeje nemovitosti která má hodnotu cca 2 500 000 kč .ANi exekuční úřad ani t-mobile ani fa creditOne t-mobile zastupující nereagují na moje výzvy o přiznání mých plateb .obrátila jsem se i na ČTú
ale némám od nikoho žádné vyjádření. jak se mám prosím bránit?

Text odpovědi: 

Dobrý den,

z Vašeho dotazu zcela jasně nevyplývá, zda byla částka 11.500, -Kč zaplacena ještě před zahájením exekuce nebo až po jejím zahájení.

V případě, že se tak stalo před zahájením exekuce, doporučujeme podat u exekutora, který exekuci vede návrh na částečné zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. g) občanského soudního řádu. K návrhu doložíte, že již před zahájením exekuce byla část dluhu dobrovolně splacena. Pro zbytek dlužné částky exekuce ovšem poběží dál.

Pokud byla tato částka uhrazena teprve po zahájení exekuce, a to přímo na účet oprávněného (společnosti T-mobile), doporučujeme o tom informovat exekutora a předložit mu i doklady o zaplacení. V tomto případě není dán důvod pro částečné zastavení exekuce pro již uhrazenou částku.

Co se týká způsobu provedení exekuce, kdy byl vydán exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, uvádíme, že dle ust. § 58 exekučního řádu lze exekuci provést zákonem stanovenými způsoby, přičemž pokud nepostačuje jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení pohledávky oprávněného, může exekutor provést exekuci i několika způsoby zároveň. Exekutor k vymožení pohledávky oprávněného může využít i možnosti prodat nemovitost povinného.

Exekuce by však neměla být nepřiměřená výši vymáhané povinnosti. Exekutor by tedy měl v první řadě volit jiné způsoby provedení exekuce (např. přikázání pohledávky, srážky ze mzdy) než je postižení nemovitosti, která má hodnotu několikanásobně vyšší než je vymáhaná částka.

Ovšem v případě, že povinný nemá žádný příjem ani jiný majetek z něhož by mohla být pohledávka oprávněného uspokojena, nelze provedení exekuce prodejem nemovitosti považovat za nepřiměřený postup.

Pokud tedy lze ve Vašem případě uspokojit pohledávku oprávněného i jiným způsobem, například postižením bankovního účtu, mzdy, případně jiného příjmu, můžete podat návrh na částečné zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 4 občanského soudního řádu. V tomto návrhu můžete požadovat zastavení exekuce co do exekučního příkazu prodejem nemovité věci.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights