Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní době Po-Pa 9:00-17:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

Exekuce na uhrazenou castku

Vloženo: 08.09.2018
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, prosím Vás, o radu v následující situaci. Dědické řízení na nemovitost, kterou zdědil manžel bylo s vyplacením tety 1 100 000, s tím, že ji příslušelo 700 000 a on by si nechal 400 000 na rekonstrukce a kvůli hypotece. Sjednána částka se měla vyplatit do 31.12.2017. Potom se dohodl s bratrem, že nemovitost převede na něj a z hypotéky, kterou dostane bratr se teta vyplatí.Vse bylo řešeno u notářka a teta byla o všem informována, ale nebyl sepsán žádný dodatek, protože se to řešilo v rodině. Vše se bohužel táhlo delší dobu a teta dostala vyplacené peníze 17.8.2018. Záhy na to 4.9.2018 zjistil manžel, že má exekuci na plat a manželce zablokovali účet na částku 1 320 000. S tetou jsme dodatečné sepsali čestné prohlášení, že ji přísluší pouze částka 700 000. Teta řekla, že exekuci zruší za podmínek, že uhradime exekutora, což je 220 000. Ale proč, když nás o exekuci neinformovala, peníze má už na účtu a od exekutora nepřišla žádná informace o exekuci a ani banka neposlala žádné upozornění na blokací účtu. Krom toho, je u stejně banky hypotéka, kterou nyní není možnost jak platit. Prosím o radu, jak dále řešit celou situaci. Předem děkuji S pozdravem K.D.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
exekutor je povinen zaslat povinnému vyrozumění o zahájení exekuce spolu s výzvou k dobrovolnému splnění nejpozději při doručení exekučního příkazu. Exekutoři samozřejmě nejdříve doručují exekuční příkaz peněžnímu ústavu a teprvé poté povinnému. Lze tedy očekávat, že Vašemu manželovi uvedené listiny budou doručeny v nejbližších dnech.
 
S ohledem na procesní lhůty spojené s exekučním řízením, zejména s ohledem na skutečnost, že exekutor musí být po podání exekučního návrhu oprávněným (věřitelem) nejdříve pověřen exekučním soudem k provedení exekuce, lze předpokládat, že teta podala návrh na zahájení exekučního řízení exekutorovi či exekučnímu soudu přede dnem 17.8.2018, tedy přede dnem, kdy jí byla uhrazena část dluhu (v ten den jí Váš manžel stále dlužil 1.100.000,- Kč, neboť své prohlášení o prominutí části dluhu učinila až později). Exekuce by v takovém případě byla zahájena oprávněně, neboť Váš manžel skutečně tetě dlužil ke dni podání exekučního návrhu částku 1.100.000,- Kč.
 
Během exekučního řízení však teda prominula část dluhu Vašemu manželovi a navíc obdržela zbylou část dluhu. V takové situaci přichází v úvahu 2 možnosti:
a) věřitel podá návrh na zastavení exekuce z důvodu úhrady dluhu. Exekutor však v takovém případě vyúčtuje celé náklady exekuce věřiteli. Náklady exekuce by měly být počítány z dluhu 1.100.000,- Kč.
b) povinný (dlužník) podá návrh na částečné zastavení exekuce do výše prominutého dluhu a doloží exekutorovi prominutí dluhu ze strany oprávněného. Náklady exekuce uhradí povinný, měly by ale být počítány pouze ze sníženého dluhu, neboť i zde stále platí, že při zastavení exekuce hradí náklady exekuce ten z účastníků, který zastavení zavinil (zde by u částky připadající na prominutí dluhu byla teta "vinna" částečným zastavením exekuce do takové částky).

 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights