Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

exekuce na ucet s.r.o

Vloženo: 08.09.2014
Kategorie: 
Nezákonný nátlak, nezákonné jednání exekutora
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Zabavení cizích věcí
Text otázky: 

Pekny den.. byl jsem zvolen jako reditel o.sdruzení .. toto sdruzení zalozilo s.r.o. a v tomto s.r.o. jsem byl jmenován jako jednatel bez naroku na plat ci honorář... a ted prislo zablokování fir.uctu z duvodu osobní exekuce na mou osobu .. do jmenovane funkce jsem byl zvolen po vzniku tohoto exekucního problemu , co delat..? je ohrozen chod firmy jako i o.sdružení, platy .., faktury ..atd, dle meho tato exekuce je neoprávnená , majetek na ucte neni muj.... dekuji za odpoved...

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
jestliže se jedná o účet společnosti a nikoli vedený na Vaše jméno, pak exekutor není v rámci exekuce oprávněn jej zablokovat.  Podejte proto na exekutorský úřad jménem společnosti návrh na zrušení exekučního příkazu, kterým byl účet zablokován (tj. exekuční příkaz k přikázání pohledávky u peněžitého ústavu). Dle § 303 ost. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, lze postihnout pouze účet povinného (tj. dlužníka).
 
Případně můžete taktéž podat tzv. vylučovací (excindační) žalobu dle § 267 odst. 1 občanského soudního řádu. Návrh se podává proti oprávněnému (tj. věřiteli) , nikoli proti exekutorovi, podává jej vlastník věcí (v tomto případě společnost s.r.o.). Žaloba se podává k okresnímu soudu, v jehož obvodu má věřitel bydliště/ sídlo. V žalobě musíte vylíčit všechny rozhodné skutečnosti, připojit k nim kopie důkazů (např. smlouvy o vedení účtu uzavřené mezi bankou a s.r.o. a rozsudku či jiného exekučního titulu, na základě něhož byla exekuce zahájena proti Vám jako fyzické osobě) a navrhněte, aby pohledávka společnosti s.r.o. u peněžitého ústavu (konkrétní banky) byla vyloučena z exekuce, neboť žalobce má právo k majetku, které výkon rozhodnutí nepřipouští.
 
Pokud dojde ke zrušení příkazu či vydání rozsudku, jímž bude majetek s.r.o. z exekuce vyloučen (účet odblokován) a zároveň by tímto postupem exekutora vznikla společnosti škoda, má společnost právo po exekutorovi žádat náhradu této škody. Exekutor je povinen být pro takové případy pojištěn. Nedojde-li k dobrovolné úhradě škody, je možné postupovat i podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. O této možnosti si můžete přečíst více např. na tomto odkaze: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/152/167/6048.html#obsah
 
S pozdravem,
 
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights