Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní době Po-Pa 9:00-17:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

Exekuce na plat manželky

Vloženo: 25.03.2015
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

V roce 2005 vydal soud usnesení o nařízení exekuce. V roce 2009 jsem se oženil. V roce 2015 vydal exekutor příkaz ke srážkám ze mzdy manželce. Má na takový krok právo když dluh vznikl před uzavřením manželství a v případě, že ne jak se bránit? Děkuji. Fialová

Text odpovědi: 

Dobrý den,

dle § 262a odst. 1 občanského soudního řádu lze nařídit výkon rozhodnutí (exekuci) na majetek patřící do společného jmění manželů také tehdy, jde-li o vydobytí dluhu, který vznikl před uzavřením manželství jen jednomu z manželů.

Mzda manželky náleží do společného jmění manželů, leda by manželé mezi sebou uzavřeli formou notářského zápisu dohodu a upravili si rozsah svého společného majetku např. tak, že mzda manželky nebude patřit do jejich společného jmění.

Ani taková dohoda by však manželčinu mzdu před exekucí neochránila, neboť dle stejného ustanovení  zákona se za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela považuje pro účely nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů, že byl ujednán režim oddělených  jmění nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství. 

Partneři

 

European Digital Rights