Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

Exekuce na plat i účet po splácení pohledávky

Vloženo: 17.03.2015
Text otázky: 

Dobrý den, mám dotaz. Můj partner se dostal v roce 2012 do exekuce (pohledavka u VZP). Částka 33000kč. Srážkami ze mzdy klesl dluh na částku 13080 kč v té době přišel o zaměstnání a tak celou tuto částku v roce 2013 doplatil. (Přímo na účet VZP) zaslal dokonce více, a to 15125kč. Dnes dostal v praci exekuční příkaz pro pokračování ve srážkách ze mzdy. Také mu exekutor obstavil účet. Okamžitě jsme danému exekutorovi napsali email i s přiloženým potvrzením o zaplacení. Jak se prosím v danou chvíli můžeme bránit? Děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
byl-li dluh již zaplacen, je nutné podat u exekutora návrh na zastavení exekuce. Tento návrh musí být podán do 15 dnů od chvíle, kdy se důvodu k zastavení dozvíte, což bude prakticky ve chvíli, kdy byl Vašemu manželovi doručen exekuční příkaz. Opožděné podání návrhu nicméně nemusí podle stávající judikatury nutně znamenat odmítnutí návrhu (Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 21 Cdo 3439/2013, ze dne 20.2.2014). I pokud tedy již uběhla 15 denní lhůta, tak doporučujeme návrh přesto podat.
Včasně podaný návrh na zastavení exekuce zašle exekutor oprávněnému, který má možnost vyjádřit se k tomu, zda se zastavením exekuce souhlasí či nikoliv. Souhlas oprávněného znamená zastavení exekuce exekutorem, nesouhlas pak postoupení návrhu na příslušný soud, který bude přezkoumávat, zda nastala skutečnost, na základě níž by měla být exekuce zastavena či nikoliv – soud buď exekuci zastaví nebo návrh na zastavení exekuce zamítne.

Partneři

 

European Digital Rights