Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

exekuce na plat

Vloženo: 18.07.2019
Kategorie: 
Ostatní
Text otázky: 

Dobrý den,za bívalého přítele jsem dostala exekuci na plat 13.12.2018.Neměla jsem ani tušení,že něco neplatil.Když jsem mu to řekla tak vše zapřel. Naštěstí mám hodného zaměstnavatele který za mě zaplatil dluh.Do dnes mi nic nezaplatil. Tak se chci zeptat jak z něj mám dostat peníze spět.Děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,

bohužel nevíme nic bližšího k podstatě dluhu pro který byla exekuce vedena. Nemůžeme tedy posoudit, zda vůbec máte po právní stránce nárok na vrácení alespoň části těchto prostředků ze strany bývalého přítele.

Můžeme pouze obecně uvést, že pokud máte splatnou pohledávku vůči dlužníkovi, je potřeba ho písemně a prokazatelně vyzvat k úhradě dluhu a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu. Pokud dluh nebude ve stanovené lhůtě uhrazen, můžete se obrátit na soud s žalobou o zaplacení dlužné částky. Pokud soud shledá Váš nárok jako oprávněný, Vašemu návrhu rozsudkem vyhoví. Pokud rozsudek nabyde právní moci a vykonatelnosti a dlužník na jeho základě přesto nebude plnit, můžete vůči dlužníkovi na základě takového pravomocného a vykonatelného rozsudku zahájit exekuci. Exekutor pak povede exekuci až do úplného vymožení pohledávky.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights