Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

Exekuce na plat

Vloženo: 05.03.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, mám exe na plat (ještě mi nepřišla poštou, vím od zaměstnavatele) budou mi prováděny srážky ze mzdy, může exekutor i zároveň zabavit peníze z účtu, nebo zablokovat? Chápu při neplacení , ale ještě ani nenabyla exe právní moci.
Děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,

ve smyslu ust. § 58 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení pohledávky oprávněného, může exekutor exekuci provést více způsoby, případně i všemi zákonem stanovenými způsoby.

Pokud máte za to, že již samotná exekuce na plat postačuje k vymožení pohledávky a tedy je exekuce v části, která postihuje peněžní prostředky uložené na účtu, nařízena v rozsahu širším, než jaký postačuje k uspokojení pohledávky oprávněného, můžete podat návrh na částečné zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 4 občanského soudního řádu (tedy návrh na částečné zastavení exekuce co do exekučního příkazu přikázáním pohledávky u peněžního ústavu). Tento návrh je potřeba podat u exekutora, který exekuční řízení vede.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights