Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní době Po-Pa 9:00-17:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

exekuce na plat

Vloženo: 02.03.2013
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den,
mám exekuci na plat a chtěl bych sezeptat kolik mi muže zaměstnavatel srážet když mám jedno dítě.
Děkuji

Text odpovědi: 

Dobrý den,

základní částka, která vám nesmí být sražena z měsíční mzdy podle § 278 občanského soudního řádu (z. č. 99/1963 Sb.), činí ve vašem případě (tj jedna osoba s jedním vyživovaným dítětem) pro rok 2013 částku 7581 Kč (po zaokrouhlení).

Ze zbytku čistého platu (po odečtení základní částky od výše Vašeho platu) Vám lze srazit ještě buď jednu třetinu nebo dvě třetiny, podle toho, zda je vymáhaná pohledávka přednostní
či nikoliv.

Přednostní pohledávky vznikají z následujících důvodů (podle § 279 odst. 2 o.s.ř.):

a) pohledávky výživného,
b) pohledávky náhrady škody způsobené poškozenému ublížením na zdraví,
c) pohledávky náhrady škody způsobené úmyslnými trestnými činy,
d) pohledávky daní a poplatků,
e) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a důchodového zabezpečení,
f) pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na
veřejné zdravotní pojištění,
g) pohledávky náhrady za příspěvek na výživu dítěte a příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče,
h) pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci,
i) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory,
j) pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění,
k) pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních
14 kalendářních dnů a od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní
neschopnosti nebo karantény.

Pokud pohledávka vznikla z jiných důvodů, než výše uvedených, lze Vám ze zbytku čistého platu srazit pouze jednu třetinu. V případě, že z těchto důvodů vznikla, jedná se o přednostní
pohledávku a ze zbytku čistého platu Vám mohou být sraženy 2/3.

Zaměstnavatel by Vám měl tedy vyplácet základní částku 7581 Kč a 2/3 popřípadě 1/3 ze zbytku čistého platu.

S pozdravem,
Tým IuRe

 

Partneři

 

European Digital Rights