Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Exekuce na odměny jednatele

Vloženo: 12.08.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den. Vůči odměnám jednatele je vedena exekuce z titulu jeho osobních dluhů. Vztahují se na tuto exekuci podmínky pro nezabavitelné minimum jako např. při příjmech ze závislé činnosti? Děkuji.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

pokud jednatel není zaměstnancem společnosti a je mu vyplácená odměna z funkce společnosti, máme za to, že se na tuto odměnu nevztahují ustanovení o exekuci srážkami ze mzdy a jiných příjmů, neboť odměna jednatele není uvedena jako tzv. jiný příjem v ust. § 299 odst. 1 občanského soudního řádu.

To, z jakého titulu a jakým způsobem výkonu rozhodnutí je postižena odměna jednatele musí vyplývat také z doručeného exekučního příkazu.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights