Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Exekuce na dlužné i běžné výživné - prosím o rychlou odpověď!

Vloženo: 19.07.2020
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den. Manžel má 2 děti z předchozího manželství ve střídavé péči. Ze soudního rozhodnutí musí platit bývalé manželce 7tis. Měli jsme nějaké finanční problémy a platil výživné po menších částkách.....s tím, že ale vždy v aktuálním měsíci bylo zaplaceno. Nicméně bývalá žena podala exekuci na částku 2 tis. Kč!!!!! (v červnu jsme poslali v řádném termínu 5tis. a zbývající 2 tis. jsme poslali na účet matky ještě dříve, než nám poštou přišel exekuční příkaz.) Tudíž žádné dluhy na výživném nejsou. Nicméně. 26.června bývalá manželka podala návrh a dne 13.7. se celá mašinerie kvůli 2tis. rozjela. Exekuční příkaz je vystaven na celkovou částku 92tis.Kč!!!!!! Přišla spousta papírů: Exekuční příkaz na srážky ze mzdy manžela, Exekuční příkaz k provedení exekuce movitých věcí mých i manžela (ještě předtím nám byly zablokovány oba bankovní účty - každý z nich částkou 92tis.Kč). Součástí všech papírů je i příkaz k úhradě nákladů exekuce (9tis), Výzva ke splnění vymáhané povinnosti (57tis).
Exekuce je vedena i na běžné výživné do budoucna. Vůbec této situaci nerozumíme. Nevíme co musíme platit, co ne.....kam. Jak výslednou částku zmenšit. Celkově mi přijde nemorální... kvůli 2tis. (které v současnosti nedlužíme).... platit desítky a desítky tísíc. Navíc ... znamená to, že budeme v exekuci i do budoucna... vzhledem k tomu, že se vše vztahuje i na běžné výživné? Je toto běžná praxe? Navíc.....na účet který mi obstavili mi chodí i výživné na mé děti (z předchozího manželství)... ke kterým nemám nyní přístup. Jsme úplně bez prostředků. Děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

zákon umožňuje v případě výživného vymáhat exekucí jak dlužné výživné tak i výživné běžné, tedy výživné splatné do budoucna. Podmínkou pro zahájení exekuce pro běžné výživné je existence dluhu na výživném v době podání návrhu na exekuci. Pokud tedy tento dluh v době podání návrhu na exekuci existoval (byť pouze v částce 2.000,- Kč), je možné exekuci vést i pro výživné splatné do budoucna. V případě, že tomu tak nebylo, můžete žádat o zastavení exekuce.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights