Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Exekuce na cizí jméno

Vloženo: 24.06.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den,

co dělat pokud přijde dopis s exekucí na adresu s úplně cizím jménem? Toho člověka nikdo nezná a lidé, kteří mají trvalé bydliště na uvedené adrese si nikdy žádnou půjčku nebrali. Byla zneužita jejich adresa, člověk neznámý. Jak dále prosím postupovat, aby se u dveří neobjevili exekutoři? Děkuji.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

v případě, že Vám byl doručen dopis týkající se exekuce jiné osoby, můžete tento dopis exekutorovi poslat zpět se sdělením, že osoba adresáta je Vám neznámá a na Vaší adrese se nezdržuje.

Pouze dodáváme, že exekutor může v rámci exekuce postihnout pouze majetek osoby, proti které exekuci vede (povinný). Rozhodně tedy nemůže postihnout majetek Váš případně dalších osob, které nevystupují v exekuci jako osoba povinná

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights