Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

exekuce na 1/2 rodinného domu

Vloženo: 13.02.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den. Dcera je spoluvlastnicí 1/2 rodinného domu a v minulých dnech jsme zjistili, že na majitele druhé poloviny domu byla uvalena exekuce a byla udělelána plomba na katastru nemovitostí .Podle centrální evidence exekucí má těch exekucí 8, od různých exekutorů. Jedná se o částku přibližně 700 000Kč.Poradte nám prosím, jak máme postupovat, neradi bychom o nemovitost přišli a z dlužníkem není vůbec řeč o prodeji. Jsme ochotni dům zbavit dluhů pod podmínkou, že se odstěhuje. Jak máme prosím postupovat. Děkuji za odpověd´.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

exekutor nemůže postihnout majetek, který není ve vlastnictví povinného. Tedy nemůže postihnout ani id. 1/2 nemovitosti ve vlastnictví Vaší dcery.

Pokud byl exekucí postižen spoluvlastnický podíl povinného na předmětné nemovitosti (tedy byl vydán exekuční příkaz k uspokojení pohledávky prodejem nemovitosti), a máte zájem o koupi druhé poloviny nemovitosti, lze tak v rámci exekuce učinit buď po dohodě s exekutorem a s jeho výslovným souhlasem mimo dražbu, případně pak v rámci dražby nemovitosti. Doporučujeme tedy, abyste se obrátili na exekutory, ověřili si u nich, zda takový exekuční příkaz byl vydán a zároveň učinili nabídku odkoupení nemovitosti mimo dražbu.

S ohledem na postoj povinného, který zřejmě nemá zájem na prodeji svého spoluvlastnického podílu mimo dražbu, i s ohledem na to, že je proti povinnému vedeno vícero exekucí bude však záležet na konkrétních okolnostech případu zda prodej nemovitosti mimo dražbu bude vůbec realizovatelný či nikoliv.

Jakmile by se Vaše dcera stala výlučnou vlastnicí nemovitosti, může požadovat od současného spoluvlastníka aby nemovitost vyklidil. Pokud tak neučiní dobrovolně, nezbyde Vaší dceři než se obrátit se svým nárokem na soud a podat žalobu na vyklizení.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights