Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní době Po-Pa 9:00-17:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

Exekuce (manžel v exekuci, přepsání domu manželky na nezletilé dítě)

Vloženo: 31.01.2014
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Ostatní
Text otázky: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, když bych barák, který mám psaný na sebe přepsala na svoji nezletilou dceru (má jen 3 měsíce) a kdybych já měla v budoucnu nějakou exekuci, nebo její otec, který má exekuci už teď, můžou exekutoři zabavit její majetek, když my jsme její zákonní zástupci?

Text odpovědi: 

 
Dobrý den,
 
v exekuci může být postižen pouze majetek povinného, tj. osoby, proti které se exekuce vede (osoba, která má daný dluh). V exekuci proto nelze postihnout majetek dětí za dluhy rodičů a naopak.
 
Pokud se rozhodnete nemovitost na dceru převést, zvažte předtím následující skutečnosti. Jednak je nutné brát v úvahu, že pokud již Vy máte nějaké dluhy (např. ať již své vlastní či společné dluhy z doby manželství), bylo možné takový převod posuzovat jako účelový a věřitelé proto mají možnost platnost převodu soudně napadnout. Převod tak může být prohlášen za neplatný. Nad to v případě že by proti Vám již nyní nějaké exekuční řízení bylo zahájeno, nejste oprávněna disponovat se svým majetkem a takové jednání by bylo i z tohoto důvodu neplatné a taktéž by mohlo být posuzováno jako trestný čin.
 
Dále jestliže se rozhodnete dceři nemovitost darovat, doporučujeme, abyste si současně s převodem zřídila pro Vás věcné břemeno (od 1.1.2014 jde o tzv. služebnost užívacího práva), abyste nemohla být v budoucnu dcerou bez dalšího vystěhována. K darování nemovitosti dceři i zřízení služebnosti je nejprve zapotřebí podat návrh na soud na schválení tohoto právního jednání.
 
V neposlední řadě je nutné počítat s tím, že po převodu bude jakékoli nakládání s domem komplikované, neboť všechny podstatné úkony týkající se majetku Vaší dcery budete muset konzultovat s jejím otcem jakožto druhým zákonným zástupcem a navíc ke všem nikoli běžným záležitostem (či k záležitostem uvedeným v § 898 odst.2), je nutné předem požádat o souhlas soud.
S pozdravem,
 
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights