Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Exekuce, insolvence, dluhy z majetkové trestné činnosti

Vloženo: 26.09.2021
Kategorie: 
Ostatní
Text otázky: 

Dobrý den,
mam asi 25 exekucí ohledně majetkové trestné činnosti. Jednalo se o úvěrové podvody. Výkon trestu byl na čtyři roky. Mohu s tímto vstoupit do insolvence?Chci vše napravit, dluhy jsou ve výši asi 4 mil. Mám i pár exekucí ohledně zdravotního pojištění a úvěrů. Má smysl v mé situaci jít do insolvence?
Děkuji

Text odpovědi: 

Dobrý den,

o insolvenci požádat můžete, nicméně je možné, že se případné osvobození od placení pohledávek nebude vztahovat na všechny Vaše dluhy. Dle ust. § 416 insolvenčního zákona se totiž osvobození nedotýká peněžitého trestu nebo jiné majetkové sankce, která byla dlužníku uložena v trestním řízení pro úmyslný trestný čin a také pohledávek na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti. Pro tyto pohledávky tedy po skončení insolvenčního řízení lze vést exekuci.

Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights