Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

exekuce cizího majetku v mé nemovitosti

Vloženo: 02.03.2020
Kategorie: 
Zabavení cizích věcí
Text otázky: 

Dobrý den,
prosím o radu mám více exekucí, pokusila jsem se domluvit na splátkový kalendář s exekutorem. Peníze jsem jednou nezvládla zaplatit a teď chce udělat exekuci majetku v nemovitosti co na mě rodiče napsali a v současnosti tam bydlí oni. Exekuce je nyní cca na 38 000, Kč. Já mám trvalý pobyt v jiném městě. V nemovitosti mají majetek pouze rodiče. Má exekutor právo zabavit jejich majetek? Dá se prosím udělat něco, aby jejich majetek nezabavil? Děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,

exekutor smí exekucí postihnout pouze ten majetek, který je ve vlastnictví povinného. Jelikož se jedná o nemovitost ve Vašem vlastnictvím, je zde předpoklad, že se v nemovitosti může nacházet Váš majetek. Z tohoto důvodu je pravděpodobné, že se exekutor pokusí o zajištění věcí nacházejících se v nemovitosti.

Pokud se tedy exekutor dostaví do nemovitosti a pojme do soupisu i věci, které náleží Vašim rodičům, mohou Vaši rodiče podat do 30 dnů ode dne kdy k soupisu došlo návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh je třeba doložit listinami prokazujícími vlastnické právo Vašich rodičů k věcem. O návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu rozhodne exekutor do 15 dnů od jeho doručení.

Pokud exekutor zcela nebo zčásti nevyhoví návrhu Vašich rodičů na vyškrtnutí věcí ze soupisu, mohou Vaši rodiče podat tzv. vylučovací žalobu. Žalobu na vyloučení na vyloučení věci podle § 267 občanského soudního řádu je třeba podat u exekučního soudu do 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora, kterým nevyhověl, byť jen zčásti návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu. Tuto žalobu je také potřeba doložit důkazy prokazujícími vlastnické právo Vašich rodičů.

Pouze pro úplnost uvádíme, že není vyloučeno, že exekutor provede šetření po Vašem majetku také v místě v němž jste hlášená k trvalému pobytu a v místě, kde se skutečně zdržujete.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights