Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

Exekuce bez předchozího kontaktu

Vloženo: 19.03.2015
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, obracím se s dotazem a žádostí o pomoc v případě, kdy mi zaměstnavatel oznámil že mu na mě přišel exekuční příkaz, aniž by mě kdokoliv předtím informoval. Jedná se o dluh který vznikl jako náklady na neoprávněnou exekuci a soudní náklady v případě neúspěšného vymáhání výživného od mého otce. Nemám problém zaplatit vzniklý dluh, ovšem nikdo mě poštou, mailem, ani telefonem neinformoval o vzniku dluhu, tudíž jsem neměl možnost zabránit exekuci která mi může způsobit problémy v budoucnu a velikou ostudu v zaměstnání. Prosím o radu, jak v tomto případě postupovat a jak se dá zabránit tomu, aby mé jméno bylo do budoucna pošpiněno statusem neplatiče. Předem děkuji za pomoc.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
pokud byl exekuční příkaz doručený Vašemu zaměstnavateli vydán k vymožení

a) z Vaší strany neuhrazených nákladů předchozího soudního řízení (výživné od otce)
b) nákladů tohoto exekučního řízení zahájeného právě pro vymožení dlužných nákladů řízení

je třeba si uvědomit, jakým způsobem probíhá vymáhání vykonatelného dluhu.
Povinnost uhradit náklady soudního řízení Vám byla uložena soudem v rozhodnutí, kterým se řízení o výživném skončilo. Toto rozhodnutí Vám muselo být v písemné formě doručeno soudem, jinak by nemohlo nabýt právní moci a být vykonatelné. Existence dluhu, jeho výše a lhůta splatnosti Vám tedy musela být známa.
Pokud nedojde k úhradě dluhu, může se oprávněný obrátit na exekutora s návrhem na provedení exekuce.

Exekutor je poté povinen zaslat povinnému
a) "vyrozumění o zahájení exekuce", jehož přílohou je jak návrh na provedení exekuce, tak i exekuční titul (tedy listina, která obsahuje stanovení povinnosti uhradit dluh),
b) "výzvu ke splnění vymáhané povinnosti", v níž exekutor umožní povinnému splnit vymáhanou povinnost ve lhůtě 30 dnů, což pro povinného znamená tu výhodu, že bude platit náklady exekuce pouze ve výši 50% (náklady exekuce se ale platí vždy, původní dluh se tedy vždy ve výsledku zvýší).
Ve většině případů exekutor zároveň vydá  dle zvoleného způsobu provedení exekuce "exekuční příkaz", který rovněž doručí povinnému a dalším osobám, kterých se exekuční příkaz týká (ve Vašem případě Váš zaměstnavatel). 
Veškeré listiny zasílá exekutor povinnému do vlastních rukou na adresu posledního známého bydliště povinného, resp. na adresu jeho trvalého pobytu uvedenou v Centrální evidenci obyvatel.
Doporučuji Vám nahlédnout u exekutora do příslušného spisu a ověřit si, z jakého důvodu Vám nebyly doručeny shora uvedené listiny. 
Pokud Vám nebyla doručena pochybením exekutora shora uvedená Výzva a máte-li finanční prostředky na okamžitou úhradu celého dluhu, doporučuji, aby jste písemně exekutorovi sdělil, že jste ochoten celý dluh splnit, avšak pouze s připočtením snížených nákladů exekuce, na které by jste měl býval nárok, pokud by Vám exekutor Výzvu řádně zaslal.
Pokud Vám uvedené listiny byly doručeny tzv. "fikcí", tedy v případě, že jste si nepřebíral na poště uloženou poštu, budete povinen uhradit náklady exekuce v plné výši.

Partneři

 

European Digital Rights