Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Exekuce auta

Vloženo: 03.05.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, prosím o radu, jsem OSVČ, mám exekuci od soudního exekutora 50.000,–Kč za nezaplacené zdravotní pojištění. Zablokovali mi účet, taktéž mojí manželce a nyní mi přišel do datové schránky Protokol o soupisu věcí známých z rejstříku – jedná se auto škoda octavie, které používám k podnikání, platím silniční daň, ale je psané na mou manželku. Mohu se nějak bránit? Snažil jsem si domluvit splátkový kalendář, ale vůbec nereagovali. Děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

pokud vznikl dluh jen jednoho z manželů za trvání SJM, při exekuci se lze uspokojit z celého SJM. Za těchto okolností může exekutor postihnout i vozidlo psané sice na Vaši manželku ale nabyté za trvání SJM z prostředků SJM.

Ust. § 322 odst. 3 pak vylučuje z výkonu rozhodnutí takové věci z vlastnictví povinného, který je podnikatelem, které tento dlužník nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti.
U vozidla psaného na Vaši manželku byste tedy v první řadě musel prokázat, že se jedná o vozidlo užívané k podnikatelské činnosti.
Výklad soudů je pak v otázce posuzování toho, co dlužník ke své podnikatelské činnosti nezbytně nutně potřebuje velmi restriktivní.
Soudy v první řadě vycházejí z předmětu podnikání, vymezeném např. v živnostenském listě. Ustálená judikatura se pak shoduje na tom, že dlužník nezbytně nutně potřebuje jen takové věci, které mu umožní v tomto podnikání alespoň v minimálním rozsahu pokračovat. To znamená, že do této kategorie věcí patří věci, bez nichž by byla podnikatelská činnost objektivně znemožněna.
Například pokud je dlužník podnikatelem v oboru „práce s autojeřábem“ a vlastní pouze jeden jediný autojeřáb, nucený prodej tohoto autojeřábu by zcela znemožnil dlužníkovi pokračovat v jeho podnikatelské činnosti a byl by proto z exekuce vyloučen (viz. rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 9. 1996 sp. zn. 9 Co 642/96).
Naopak, Nejvyšší soud České republiky ve svém rozsudku ze dne 11. 8. 2000 sp. zn. 21 Cdo 2635/99 uzavřel, že dlužník k výkonu své podnikatelské činnosti vymezené v živnostenském listě jako „zprostředkovatelská činnost v oblasti nákupu a prodeje zboží" vozidlo ŠKODA Felicia Pickup nezbytně nutně nepotřebuje. Soud tak rozhodl, ačkoliv se jednalo o jediné vozidlo dlužníka.
Zda ve Vašem případě bude splněna podmínka nezbytné nutnosti vozidla k podnikání tedy bude záležet na oboru Vašeho podnikání případně na jeho faktickém výkonu.
V případě, že máte za to, že tuto podmínku splňujete, lze podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu dle ust. § 68 exekučního řádu.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights