Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

Exekuce

Vloženo: 25.03.2015
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat. Přišla my exekuce z dopravních podniků, kdy my bylo vypočteno 14x jízda bez lístku, celkem cca 160tis. Tuto exekuci z roku 1998 mám již skoro zaplacenou. Ovšem opět my došlo k zaplacení 16 exekucí opět dopravní podnik Praha rok 1998. 17 let my nikdo nedal nic vědět, nikdo my neblokoval účet.Chtěl jsem se zeptat zda je možné, i v případě že mám snahu uhradit částku, aby exekutor stanovil dobu splátek jen na 12měsícu /214 000,-/ a dále že sloučení exekucí z dopravních podniků které jsou staršího data, záleží jen na exekutorovi.Celkem odměna exekutorovi 155tis.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
předně Vám doporučuji, aby jste si spočítal promlčecí lhůtu u vymáhaných plnění. Byla-li věřiteli pohledávka přiznána rozhodnutím soudu, činí promlčecí lhůta 10 let ode dne právní moci takového rozhodnutí. Je-li Váš dluh již promlčen, je nutné podat u soudního exekutora návrh na zastavení exekuce a jako důvod uvést právě promlčení. Není-li Vám známo, kdy se rozhodnutí soudu stala pravomocnými, nahlédněte do spisu u soudního exekutora. Spis obsahuje mimojiné "exekuční titul", kterým je právě rozhodnutí soudu, které je exekucí vymáháno. Exekutor je povinen Vám nahlédnutí do spisu umožnit. 
Jako dlužník nemáte však zákonný nárok na to, aby Vám exekutor (po dohodě s věřitelem) stanovil splátkový kalendář, záleží jen a pouze na dobré vůli věřitele, zda bude se splátkami souhlasit. Nehovuje-li Vám splátkový kalendář stanovený exekutorem, předložte mu svůj vlastní návrh, ve kterém popište Vaši sociální situaci a nabídněte měsíční splátku, kterou budete hradit. Při stanovení této částky buďte realistický. Nenabízejte více, než budete skutečně schopen pravidelně platit. Pokud stanovené částky nebudete platit řádně, tak se Vám tím mohou uzavírat dveře k možné dohodě s exekutorem v budoucnu.
Co se spojení exekučních řízení týče, dle zákona (exekuční řád) se další řízení zahájené oprávněným proti témuž povinnému u stejného exekutora dříve, než zanikne oprávnění exekutora k vedení předchozí exekuce, spojuje s předchozí exekucí ke společnému řízení, a to ode dne podání exekučního návrhu k zahájení takového dalšího řízení. V zájmu hospodárnosti řízení může exekutor věc (další exekuci) vyloučit k samostatnému řízení.

Partneři

 

European Digital Rights