Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

Exekuce

Vloženo: 05.01.2015
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Náklady exekučního řízení
Text otázky: 

Dobrý den, ráda bych požádala o pomoc při řešení problému exekuce. Podotýkám, že je toto pro mne neznámá situace a nemám s ex. řízením zkušenosti. Přestala jsem platit životní pojištění u Allianz pojišťovny a vznikl mi dluh ve výši 4.980Kč. Dne 19.8.2014 vydal OS v Berouně platební rozkaz. Po jeho obdržení jsem kontaktovala 25.7.2014 AK Mgr.Ševčíka, aby mi sdělili na jaký účet mám úhradu provést. Dne 31.7.2014 mi přišla odpověď, kde byl vyčíslen úrok ve výši 450Kč. A dále mi sdělili, že již byla podána žaloba a že budu muset uhradit náklady na toto řízení. Uhradila jsem dlužnou částku + úrok hned následující den. Od té doby se nic nestalo, až začátkem prosince přišel ex. příkaz na plat mého manžela a následně bylo strženo z mého účtu 10.12.2014 16.916Kč a dne 12.12.2014 ta samá částka z účtu mého manžela. Teprve 30.12.2014 jsem obdržela kompletní dokumentaci. Je ale možné, že jsem během prosince nějakou poštu nevyzvedla z důvodu mého pobytu v zahraničí. Dnes mi přišel e-mail, kde Exekutorský úřad Karlovy Vary požaduje, abych zaplatila znovu (již po třetí) vzhledem k 30 denní lhůtě. Po dobu, kdy nám strhli 2x částku z bankovního účtu nám ale stále běží náklady. Zajímá mne, zda je adekvátní částka nákladů téměř 17tis. při pohledávce necelých 5 tis. Rozhodně nemíním již po třetí platbu uskutečnit. Jsem si vědoma, že jsem udělala chybu, ale to co se dělo následně považuji za neadekvátní. Velice děkuji za Vaši odpověď. 

Text odpovědi: 

 
Dobrý den,
 
nejprve se pokuste kontaktovat exekutora a dohodnout se s ním na tom, jaká je nyní aktuální situace, tj. především zda již došlo k úhradě veškerých dlužných částek. Jelikož byl dluh stržen z obou účtů, měl by dluh již být vymožen, exekutor by měl tedy bez zbytečného odkladu vydat exekuční příkaz k úhradě nákladů exekuce (předpokládáme, že i náklady jsou již v částce cca 17 tisíc zahrnuty) a exekuci ukončit (tj. zaslat bance a všem ostatním dotčeným orgánům oznámení o skončení exekuce a zrušení vydaných exekučních příkazů) a přeplatek, který exekutor vymohl, Vám vrátit.
 
Pokud by dluh, včetně zálohy na snížené náklady exekuce, dosud vymožen nebyl, doporučujeme tyto částky uhradit v 30 denní lhůtě přímo na účet exekutora  (příp. v hotovosti na exekutorském úřadě). Zaplacením dluhu v zákonné lhůtě Vám budou vyčísleny náklady exekuce ve snížené výši. Pozdější úhradou by Vám vznikla povinnost zaplatit náklady exekuce v plné výši. Pokud by vznikl přeplatek (Vaší úhradou a stržením peněz z účtu), exekutor je povinen Vám jej vrátit, jinak by došlo k nezákonnému bezdůvodnému obohacení.
 
Náklady exekuce ve výši 17 tisíc z dluhu odpovídajícím jedné třetině jeho výše, se nám zdají vysoké. Je však možné, že tato částka zahrnuje jak náklady oprávněného v exekuci, tak i nějaký nedoplatek z předchozího soudního řízení (předpokládáme, že se bude jednat o náklady soudního řízení). Pokud však s výší nákladů exekuce nesouhlasíte, podejte ve lhůtě 8 dnů námitky proti exekučnímu příkazu k úhradě nákladů exekuce, jakmile Vám bude doručen. Tím dojde k jeho přezkoumání soudem.
 
Výši nákladů můžete nejlépe také zkontrolovat nahlédnutím do spisu. Ve spise na exekutorském úřadě se můžete seznámit s exekučním titulem, což je soudní rozhodnutí, na základě něhož došlo k nařízení exekuce. Z něj poznáte, který soud a kdy jej vydal a jaká dlužná částka je zde uvedena a kdy Vám bylo rozhodnutí doručováno. Můžete také nahlédnout do spisu na soudě, který rozhodnutí vydal a to i přes to, že řízení již bylo ukončeno.
 
S pozdravem,
 
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights