Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

exekuce

Vloženo: 23.05.2014
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobry den . Kde mohu zazadat o slouceni exekuci.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
o sloučení exekucí můžete požádat soud či soudního exekutora. Je nutné rozlišovat, zda žádáte o sloučení exekucí vedených u jednoho soudního exekutora či zda jsou exekuce vedeny u různých soudních exekutorů. Vliv má také, zda se jedná o stejného oprávněného (tj. věřitele, osobu, které dlužíte). Jestliže by zahájil stejný oprávněný exekuci u stejného exekutora pro další dluh, pak by mělo dojít ke sloučení exekucí automaticky ze zákona. Pokud by se tak nestalo, pak podejte návrh na sloučení exekucí k exekutorovi. Upozorňujeme, že exekutor má právo vyloučit některou exekuci k samostatnému řízení, avšak pouze v zájmu hospodárnosti řízení. Proti takovému rozhodnutí se však můžete odvolat.
 
Jestliže však se jedná o různé věřitele a exekuce vede stejný exekutor nebo jsou exekuce vedeny u více exekutorů, pak musíte podat návrh na soud. Zákon však v těchto případech stanoví další podmínky pro sloučení exekucí (§ 37 odst. 4 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád), které jsou následující:
 
a) oprávněným musí být osoba, která byla věřitelem v době vzniku vymáhané dluhu nebo její právní nástupce a řízení nebyla spojena automaticky ze zákona
 
b) jednotlivé spojované exekuce nesmí být vedeny pro vymožení peněžitého dluhu větší než 10.000 Kč (jedná se o výši jistiny bez příslušenství)
 
c) musí se jednat alespoň o dvě exekuční řízení dle písm. a)
 
Jestliže by soud či exekutor Vašemu návrhu na sloučení nevyhověl, máte právo podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (do běhu lhůty se započítávají i svátky a dny víkendu). V návrhu na sloučení exekučních řízení musíte uvést, které exekuce žádáte sloučit (tzn. uveďte, který exekutor je vede a pod jakou spisovou značkou).
 
S pozdravem,
 
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights