Aktuálně (leden 2023) pro Vás máme

novou podobu webu programu Právní poradna IuRe.

Tady je pak nová on-line poradna.

Níže uvedené již slouží pouze jako archiv.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Exekuce

Vloženo: 13.08.2022
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den Chtěla jsem se zeptat jestli exekutor může dát příkaz srážek ze mzdy a zároveň vzít peníze ze stavebního spoření. Děkuji P.
Text odpovědi:
Dobrý den,
ve smyslu ust. § 58 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, lze exekuci provést pouze zákonem stanovenými způsoby. Dle ust. § 59 exekučního řádu jsou způsoby provedení exekuce následující: 1. Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést a) srážkami ze mzdy a jiných příjmů, b) přikázáním pohledávky, c) prodejem movitých věcí a nemovitých věcí, d) postižením závodu, e) správou nemovité věci, f) pozastavením řidičského oprávnění. 2. Exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky lze dle povahy uložené povinnosti provést a) vyklizením, b) odebráním věci, c) rozdělením společné věci, d) provedením prací a výkonů. 3. Exekuci prodejem zástavy lze pro zajištěnou pohledávku provést prodejem zastavených movitých věcí a nemovitých věcí. Dle ust. § 58 odst. 2 exekučního řádu nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení oprávněného, lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby. K provedení exekuce více nebo všemi zákonem stanovenými způsoby lze přistoupit současně nebo postupně. Dále ust. § 58 odst. 2 stanoví, že: „Nebrání-li to účelu exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky postupně a) přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, a nepostačuje-li to, pak přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu, b) přikázáním jiné peněžité pohledávky s výjimkou pohledávky z penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, postižením jiných majetkových práv, srážkami ze mzdy a jiných příjmů, správou nemovité věci nebo pozastavením řidičského oprávnění, nepostačuje-li způsob provedení exekuce podle písmena a), c) prodejem movitých věcí, prodejem nemovitých věcí, které povinný nepoužívá k bydlení sebe a své rodiny, postižením závodu nebo přikázáním pohledávky z penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, nepostačuje-li způsob provedení exekuce podle písmen a) a b), a d) prodejem nemovitých věcí, které povinný používá k bydlení sebe a své rodiny, nepostačuje-li způsob provedení exekuce podle písmen a) až c).“ Exekutor tedy může provádět exekuci srážkami ze mzdy i přikázáním jiné peněžité pohledávky (postižení stavebního spoření) zároveň. Způsob provedení exekuce však musí být přiměřený výši vymáhané pohledávky.
Mgr. Erika Turzová Baloghová