Aktuálně (říjen 2022) pro Vás chystáme novou podobu webu programu Právní poradna IuRe. Zatím však platí níže uvedené.

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

Poradna je určena k zodpovídání dotazů seniorům

(osobám 50+)

Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • dluhů a exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Exekuce

Vloženo: 24.05.2022
Text otázky: 

Dobrý den, byla mi doručena výzva ke splnění vymáhané povinnosti, tu jsem ve stanovené lhůtě 30 dnů uhradil, úrok z prodlení také. Mám exekuci na výplatu i účet. Část dluhu jsem ještě před doručením výzvy odeslal přímo věřiteli, tu mi exekutor započítal a zbytek jsem doplatil. Jak mám postupovat, aby exekuce na výplatu skončila a zaměstnavatel mi nestrhnul další peníze? Je možné, že by mi tu částku strhli ze mzdy po zaplacení exekuce, když výplata je dříve než uplyne doba, kdy exekutor ukončí exekuci? Děkuji.
Text odpovědi:
Dobrý den,
pokud jste zaplatil vymáhanou pohledávku v 30 denní lhůtě pro dobrovolné splnění a uhradil jste i zálohu na snížené náklady exekuce, exekutor neprodleně vydá příkaz k úhradě nákladů exekuce. Právní mocí tohoto příkazu je exekuce provedena. Ke srážkám ze mzdy by tedy nemělo dojít. V případě, že zaměstnavatel přesto srážku provede, měla by Vám být sražená částka vrácena.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights