Aktuálně (leden 2023) pro Vás máme

novou podobu webu programu Právní poradna IuRe.

Tady je pak nová on-line poradna.

Níže uvedené již slouží pouze jako archiv.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Exekuce

Vloženo: 19.05.2022
Text otázky: 

Dobrý den , ze mzdy mi je strháván částka pro exekutora. Exekuce je stará 12 let a nepodal sem o zastavení exekuce z důvodu promlčení. Neustále mi volá exekutor resp. jeho zaměstnanci že mám okamžitě do konce měsíce zaplatit 13 tisíc. Pokud bych nezaplatil přijede vykonavatel. Mám srážky ze mzdy, mzdu mám 25 tisíc a po srazkach mi zůstane 12 tisíc. Bydlím ke dnešnímu dni u přítelkyně jeden rok máme spolu 3 měsíční miminko. Vybavení bytu je psané na jejího ex přítele ale může ho využívat. Malorážka je: co můžu čekat pokud neuposlechnu výhrůžkám a nezaplatím? Děkuji za odpověď
Text odpovědi:
 
Dobrý den, exekutor může provést exekuci pouze zákonem stanovenými způsoby. Zároveň platí, že exekutor může přikročit k provádění exekuce i vícerými způsoby najednou. To znamená, že pokud je exekuce prováděna srážkami ze mzdy, může zároveň exekutor, pokud je to možné, provést exekuci například i zabavením movitých věcí (mobiliární exekuce), nebo přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu (tzv. blokace účtu) případně jiným zákonem stanoveným způsobem. Tedy v případě, že je Vám odváděna srážka ze mzdy a zároveň by exekutor chtěl provést exekuci také například zabavením movitých věcí, může tak učinit, za předpokladu, že máte jako povinný takový movitý majetek, který lze v exekuci zabavit. Pro úplnost uvádíme, že v případě nevhodného chování exekutora se můžete se stížností na postup exekutora obrátit na následující subjekty: - Ministerstvo spravedlnosti, odbor dohledu a kárné agendy, - Exekutorskou komoru České republiky, - předsedu okresního soudu, do jehož obvodu je soudní exekutor jmenován (to, který soud exekutora jmenoval lze vyčíst z názvu exekutorského úřadu), - předsedu exekučního soudu (exekučním soudem je soud, který pověřil soudního exekutora vedením exekuce). Erika Turzová Baloghová