Aktuálně (leden 2023) pro Vás máme

novou podobu webu programu Právní poradna IuRe.

Tady je pak nová on-line poradna.

Níže uvedené již slouží pouze jako archiv.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Exekuce

Vloženo: 28.04.2022
Kategorie: 
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Text otázky: 

Dobrý den, Exekutorským úřadem JUDr.Smékala je mě prováděna exekuce z důchodu ve výši 2841 Kč a to od roku 2016 - poslední výše srážky je upravena podle výše důchodu.Splatila jsem 190 000Kč. Exekutorský úřad stanovil ještě splátkový kalendář ve výši nejdříve 10 000 Kč, potom 5 000Kč.Celková částka dle ústního sdělení je 299 000,původní dlužná částka byla ve výši 85 409 Kč s příslušenstvím Česká spořitelna.Exekutorským úřadem je mě tel.oznamováno: natažené ručičky,pracovat budu,brigádička, vypáčení do bytu a teprve uvidím jak to roztočí. Vlastním pouze běžné věci v domácnosti a byt není můj. Splácím za bývalého manžela, který vyhrál soud v majetkovém vyrovnání a postavil si dům,soud proběhl tak, že jsem dostala rozsudek a neměla šanci se bránit.Jak se bránit proti útokům exekutora který na mě dost křičí a uráží mě. Jsem na tom zdravotně špatně. Děkuji za odpověď.
 
Odpověď: Dobrý den, Proti porušení povinností exekutora nebo nevodnému chování exekutora nebo jeho zaměstnanců můžete podat stížnost. Se stížností se můžete obrátit na následující subjekty: - Ministerstvo spravedlnosti, odbor dohledu a kárné agendy, - Exekutorskou komoru České republiky, - předsedu okresního soudu, do jehož obvodu je soudní exekutor jmenován (to, který soud exekutora jmenoval lze vyčíst z názvu exekutorského úřadu), - předsedu exekučního soudu (exekučním soudem je soud, který pověřil soudního exekutora vedením exekuce). Mgr. Erika Turzová Baloghová