Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

Poradna je určena k zodpovídání dotazů seniorům

(osobám 50+)

Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • dluhů a exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Exekuce

Vloženo: 28.04.2022
Kategorie: 
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Text otázky: 

Dobrý den, Exekutorským úřadem JUDr.Smékala je mě prováděna exekuce z důchodu ve výši 2841 Kč a to od roku 2016 - poslední výše srážky je upravena podle výše důchodu.Splatila jsem 190 000Kč. Exekutorský úřad stanovil ještě splátkový kalendář ve výši nejdříve 10 000 Kč, potom 5 000Kč.Celková částka dle ústního sdělení je 299 000,původní dlužná částka byla ve výši 85 409 Kč s příslušenstvím Česká spořitelna.Exekutorským úřadem je mě tel.oznamováno: natažené ručičky,pracovat budu,brigádička, vypáčení do bytu a teprve uvidím jak to roztočí. Vlastním pouze běžné věci v domácnosti a byt není můj. Splácím za bývalého manžela, který vyhrál soud v majetkovém vyrovnání a postavil si dům,soud proběhl tak, že jsem dostala rozsudek a neměla šanci se bránit.Jak se bránit proti útokům exekutora který na mě dost křičí a uráží mě. Jsem na tom zdravotně špatně. Děkuji za odpověď.
 
Odpověď: Dobrý den, Proti porušení povinností exekutora nebo nevodnému chování exekutora nebo jeho zaměstnanců můžete podat stížnost. Se stížností se můžete obrátit na následující subjekty: - Ministerstvo spravedlnosti, odbor dohledu a kárné agendy, - Exekutorskou komoru České republiky, - předsedu okresního soudu, do jehož obvodu je soudní exekutor jmenován (to, který soud exekutora jmenoval lze vyčíst z názvu exekutorského úřadu), - předsedu exekučního soudu (exekučním soudem je soud, který pověřil soudního exekutora vedením exekuce). Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights