Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

Poradna je určena k zodpovídání dotazů seniorům

(osobám 50+)

Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • dluhů a exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

exekuce

Vloženo: 21.04.2022
Kategorie: 
Nezákonný nátlak, nezákonné jednání exekutora
Náklady exekučního řízení
Text otázky: 

Dobrý den,řeším zaplacení exekuce v 30ti denní lhůtě od oznámení a exekutor mi nechce odblokovat nemovitost na katastru až uplyne těch 30dní a nabude to právní moci. Není to protiprávní a neodporuje to ex.zákonu. Jak to lze udělat aby to bylo odblokováno hned. Mohu to zaplatit věřiteli a on zruší exekuci a tím odpadne lhůta 30 dní ? Děkuji za radu . S pozdravem Jaroslav .
Odpověď:
Dobrý den, ze zákona nelze „odblokovat“ nemovitosti dříve než je vymáhaná částka zcela zaplacena a exekuce ukončena. K tomu viz ut. § 46 odst. 2, odst. 6 odst. 8 exekučního řádu. Z uvedeného vyplývá, že exekuce bude skončena teprve po splnění vymáhané povinnosti ve 30 denní lhůtě. Splní-li povinný ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy k dobrovolnému plnění vymáhaný nárok a uhradí zálohu, vydá exekutor neprodleně příkaz k úhradě nákladů exekuce. Právní mocí tohoto příkazu je exekuce provedena. Teprve po skončení exekuce zašle exekutor oznámení o skončení exekuce všem orgánům a osobám, které ve svých evidencích (seznamech) vedou poznámku o probíhající exekuci, tedy i katastru nemovitostí. Uvedený postup nelze obejít ani plněním přímo věřiteli. Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights