Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Exekuce

Vloženo: 26.07.2021
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den,
na bývalého manžela jsem podala exekuci na výživné. Poslední roky exekutor nic neposílá, ale od ex dostávám výživné složenkou.
Otázka: Je mojí povinností toto hlásit exekutorovi?
Mohu na ex podat trestní oznámení na neplacení výživného, protože neposílá výživné v plné výši?
Moc děkuji za odpovědi.
Hezký den

Text odpovědi: 

Dobrý den,

pokud je exekuce vedena i pro výživné, které otec dítěte byť částečně hradí, doporučujeme abyste tuto skutečnost exekutorovi oznámila. Pokud otec dítěte prokazatelně neposílá tuto částku jako dobrovolnou platbu dítěti nad rámec stanoveného výživného, mohl by otec po vymožení celé částky výživného exekutorem po Vás jako po matce požadovat vydání bezdůvodného obohacení ve výši odpovídající dobrovolně plněným částkám.

Trestní oznámení vůči otci dítěte podat můžete pouze v případě, že otec dítěte neplní zcela nebo částečně svoji vyživovací povinnost. Ovšem i v takovém případě je potřeba brát v potaz skutečnost, že v případě, že otec dítěte bude uznán vinným tímto trestným činem a odsouzen, může mu povaha uloženého trestu a záznam v rejstříku trestů znemožnit či ztížit pracovní uplatnění. Může se tedy stát, že otec nebude schopen plnit svoji vyživovací povinnost ani v té míře, v jaké ji plnil před podáním trestního oznámení.

Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights