Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

exekuce

Vloženo: 31.03.2021
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den,
v době mé nepřítomnosti mne navštívil exekutor. Zanechal mi vizitku. Hned jsem ho kontaktovala. Požádala jsem ho o splátkový kalendář. Pohledávka je něco přes 30 tisíc. Požádala jsem o splátku 2 tisíce měsíčně. Výši splátky jsem zdůvodnila svoji momentální sociální situací. Jsem samoživitelka se třemi dětmi, momentálně vedena na úřadu práce. Díky probíhající distanční výuce nemám možnost pracovat ( dvou dětem je 9 let, dcera má 12 let). Jak mám postupovat, abych se vyhnula jeho návštěvě a zabavení věcí? Děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

pokud jste se bez své viny dostala přechodně do situace, kdy by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro Vás nebo pro příslušníky Vaší rodiny zvláště nepříznivé následky, můžete využít ust. § 266 občanského soudního řádu a požádat o odklad exekuce. Podmínkou pro vyhovění takovému návrhu dále je, že oprávněný nebude odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights