Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

exekuce

Vloženo: 04.01.2021
Text otázky: 

Dobry den. Od roku 2009 platim exekuci u ex. ústavu Svitavy. Vzhledem k úrokům se mi celková částka neustále navyšuje. Chci se jenom zeptat zda jde požádat o odpuštění úroku a jaký je postup. Děkuji.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

o odpuštění úroků požádat můžete. Žádost je potřeba podat oprávněnému. V případě, že Vám oprávněný vyhoví, doporučujeme, abyste tuto skutečnost sdělil také exekutorovi. Prominutí úroků by mělo být učiněno písemnou formou a mělo by z něj být patrné za jaké období budou úroky prominuté. Bohužel na vyhovění žádosti o prominutí úroků není právní nárok.
Žádost nemá předepsané žádné náležitosti. Doporučujeme však žádost podat písemně.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights