Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

exekuce

Vloženo: 05.11.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, jsem invalidní důchodkyně a mám přednostní exekuci. Nemám žádné vyživované osoby. Když si najdu práci, kolik mi zbyde po stržení exekucí? Budou se výplaty sčítat pro stržení exekuce?

Text odpovědi: 

Dobrý den,

bez uvedení výše Vašeho příjmu bohužel nelze Váš dotaz zodpovědět. Můžeme pouze uvést obecný způsob výpočtu srážky.

§ 278 o.s.ř dále určuje základní částku, která nesmí být povinnému sražena z měsíční mzdy (příjmu). Tato částka se rovná úhrnu 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení.
Pokud má dlužník povinnost poskytovat výživné jiným osobám, na každou tuto osobu dále nelze ze mzdy strhnout ¼ součtu částky životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení.

Ze zbytku čisté mzdy/příjmu lze (po odečtení základní částky od výše Vaší mzdy) srazit buď jednu třetinu nebo dvě třetiny, podle toho, zda je vymáhaná pohledávka přednostní či nikoliv.

Přednostní pohledávky vznikají z následujících důvodů ( podle § 279 odst. 2 o.s.ř.):

a) pohledávky výživného;

b) pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví;

c) pohledávky náhrady újmy, způsobené úmyslnými trestnými činy;

d) pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,

e) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a úrazového pojištění,

f) pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění,

g) příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče,

h) pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci,

i) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory,

j) pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění,

k) pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.

Pokud pohledávka vznikla z jiných důvodů než výše uvedených, lze Vám ze zbytku čistého příjmu srazit pouze jednu třetinu.
V případě, že pohledávka vznikla z některého z uvedených důvodů, jedná se o přednostní pohledávku a ze zbytku čistého příjmu Vám mohou být sraženy 2/3.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights