Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Exekuce

Vloženo: 21.08.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den začal jsem před dvěma měsíci podnikat mám živnostenský list a teď na mě padla exekuce. Jsem zaměstnaný v jedné firmě může se stát že exekutor přijde do této firmy a zabavovat majetek mého šéfa? Když mám provozovnu napsanou na tuto adresu?

Text odpovědi: 

Dobrý den,

tzv. mobiliární exekuce (tedy prodej movitých věcí dlužníka) je jedním ze zákonem stanovených způsobů provedení exekuce a exekutor k ní může přistoupit.
Pokud by nastala situace, kdy by exekutor zabavoval věci třetích osob (tedy věci náležící někomu jinému než dlužníku), lze se bránit návrhem na vyškrtnutí věcí ze soupisu. Tento návrh musí podat skutečný vlastník věci do 30 dnů ode dne, kdy se vlastník věci o soupisu dozvěděl. Návrh se podává exekutorovi. Pokud exekutor návrhu nevyhoví, lze do 30 dnů ode dne doručení zamítavého rozhodnutí exekutora podat žalobu na vyloučení věci dle ust. § 267 občanského soudního řádu. I tento návrh podává vlastník věci. V obou případech je nutné doložit vlastnictví věci.

Dále dodáváme, že v rámci mobiliární exekuce nelze postihnout takové věci dlužníka, které jsou nezbytně nutné k výkonu jeho podnikatelské činnosti, a na nichž nevázne zástavní právo pro zajištění pohledávky, která je v exekučním řízení vymáhána (ust. § 322 odst. 3 občanského soudního řádu).

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights