Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

exekuce

Vloženo: 26.05.2019
Kategorie: 
Zabavení cizích věcí
Text otázky: 

Dobrý den, exekutor respektive jeho pomocník , mi zabavil televizi. Ještě ríkál že příjde a zabaví další televizi a notebok.Ty ale nejsou moje lidé kterým to patří nemají od věcí doklady jsou to už 10 let staré věci. Jak se mám bránit. Děkuji.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

pokud budou Vámi uváděné věci pojaté do soupisu, budou se muset bránit proti jejich zabavení vlastníci těchto věcí, a to návrhem na vyškrtnutí věci ze soupisu podaným dle ust. § 68 exekučního řádu u exekutora, který exekuci vede. Návrh je potřeba podat do 30 dnů ode dne kdy se navrhovatel (vlastník věci) dozvěděl o soupisu věci.

V případě, že tomuto návrhu nebude ze strany exekutora vyhověno, má vlastník věci právo podat žalobu na vyloučení věci z exekuce dle ust. § 267 občanského soudního řádu, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí exekutora, kterým návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu nevyhověl.

V obou případech je potřeba, aby vlastníci prokázali k věcem své vlastnické právo. To může být jak účetními doklady vystavenými na jméno vlastníků, ale také jiným způsobem, například svědeckými výpověďmi, případně fotografickou dokumentací apod.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights