Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Exekuce

Vloženo: 23.05.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, mám dotaz ohledně dlužné částky a jejího zaplacení. Dnes byl bohuzel u mě exekutor a hrozí mi zabavení bytu. Musí se dluh opravdu zaplatit ihned po návštěvě exekutora nebo mám právo na nějaký čas na sehnání financí? Požadovaná částka je 2x vyšší než půjčka u banky mužů si nějak ověřit její platnost? Moc dekuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

z Vašeho dotazu nevyplývá, v jaké fázi se exekuční řízení nachází.

Pokud došlo zatím pouze k zahájení exekuce a bylo Vám doručeno teprve vyrozumění o zahájení exekuce a výzva k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti, máte lhůtu 30 dnů ode dne doručení této výzvy k dobrovolnému uhrazení vymáhaného nároku a snížené odměny exekutora. V případě, že v této lhůtě částku dobrovolně neuhradíte, přistoupí exekutor k provedení exekuce.
Pokud již Vám 30 denní lhůta k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti uplynula, může exekutor kdykoliv přistoupit k provedení exekuce.

Ohledně ověření výše pohledávky a její "platnosti" je potřeba abyste prověřil veškeré dokumenty k vymáhané pohledávce, tj. ověřil si znění smlouvy, dohledal případné platby na vymáhanou pohledávku, ověřil si data právní moci exekučního titulu (exekuci lze zahájit pouze do 10 let ode dne právní moci exekučního titulu), ověřit platnost rozhodčí doložky apod.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights