Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Exekuce

Vloženo: 30.04.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den,exekutor mi strhává přes zaměstnavatele více než polovinu platu. Dnes jsem našel ve schránce oznámení ze mě dnes navštívil soudní exekutor a že příště přijde se zamecnikem a sepíše seznam majetku . Může mě takto navštívit exekutor když mám srážky ze mzdy ? Děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,

ve smyslu ust. § 58 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení pohledávky oprávněného, lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby. Exekutorovi tedy zákon umožňuje aby pohledávku vymáhal jak postižením Vaší mzdy, tak i prodejem Vašich movitých věcí.

Ochranu před neúčelným vedením exekuce zároveň několika způsoby poskytuje ust. § 268 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Dle odst. 4 citovaného ustanovení lze v případě, že byl výkon rozhodnutím nařízen v rozsahu širším, než jaký stačí k uspokojení pohledávky oprávněného, podat návrh na částečné zastavení exekuce.
To znamená, že pokud k uspokojení pohledávky oprávněného postačuje výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, je možné žádat o částečné zastavení exekuce, a to co do provedení exekuce prodejem movitých věcí. Návrh se podává soudnímu exekutorovi, který exekuci vede. V případě, že exekutor návrhu na částečné zastavení exekuce nevyhoví, postoupí tento návrh exekučnímu soudu, který ve věci rozhodne.
Zda takovému návrhu bude ze strany soudního exekutora, resp. exekučního soudu vyhověno, bude záviset vždy od konkrétního případu. Rozhodující bude kromě jiného také výše pohledávky a výše prováděných srážek ze mzdy.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights