Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

exekuce

Vloženo: 05.03.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, zrovna se přítelkyně dozvěděl o exekuci na plat i přes to, že je v insolvenci a dluh byl ohlášen také i u insolvenčního soudu. Exekutor to zkoušel v době začátku insolvence, na to jsme informovali, že se musí o dluh přihlásit u insolvenčního soudu, a také se věc oznámila na soud. Ke konci, kdy insolvence měla končit, což si exekutor spočítal, zaslal zase papír o exekuci a vymáhání částky pro všřitele, který byl splacen insolvenčnímu správci. Momentálně se soud dosud nevyjádřil ohledně, schválení, ukončení oddlužnění. Jak prosím v tomto postupovat? Určitě budeme psát odvolání, a uvědomíme insolvenční soud. Děkujeme. :-(

Text odpovědi: 

Dobrý den,

výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést.
Exekutor do doby prohlášení úpadku dlužníka může vydat exekuční příkaz ale nesmí ho provést. Navíc tento exekuční příkaz není povinen po prohlášení úpadku na dlužníka zrušit. Pokud byl tedy vydán exekuční příkaz po podání insolvenčního návrhu ale před prohlášením úpadku, nepostupoval exekutor protiprávně.

Po skončení oddlužení nelze vést exekuční řízení pro vymožení pohledávky vzniklé ještě před zahájením insolvenčního řízení na které se vztahuje osvobození od placení pohledávky dle ust. § 414 insolvenčního zákona.
Pokud bude přesto exekutor vymáhat pohledávku na kterou se osvobození vztahuje, může Vaše přítelkyně podat návrh na zastavení exekučního řízení dle ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu, neboť výkon rozhodnutí je nepřípustný. Pokud bude exekutor vymáhat také své náklady, měla by Vaše přítelkyně kromě výše uvedeného návrhu na zastavení exekuce podat proti případnému příkazu k úhradě nákladů exekuce v zákonné lhůtě námitky.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights