Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

exekuce

Vloženo: 26.02.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den,

existuje nějaká možnost, jak napsat návrh na zastavení exekuce kvůli "špatným mravům"? nevím jak lépe to vyjádřit. Mělo by to být kvůli lichvářským úrokům..

Text odpovědi: 

Dobrý den,
proti případným úrokům, které věřitel po dlužníku požaduje, se může dlužník bránit v nalézacím řízení, tj. v řízení, v němž se rozhoduje o tom, zda je nárok věřitele oprávněný či nikoliv, případně v jaké výši mu bude přiznán. Výsledkem tohoto řízení je rozhodnutí (tzv. exekuční titul), na základě kterého je možné provést exekuci. Toto rozhodnutí v případě peněžité pohledávky obsahuje zejména výši pohledávky včetně jeho příslušenství (úroků), které může věřitel po dlužníku požadovat.
V rámci exekučního řízení již pak nelze prozkoumávat věcnou správnost rozhodnutí (exekučního titulu). Nelze tedy přihlédnout ani k tomu, že dlužník považuje částku úroků z prodlení za příliš vysokou. To je totiž argument, který měl být uplatněn v nalézacím řízení.
Nicméně je proti pravomocnému a vykonatelnému rozhodnutí soudu možné za zákonem stanovených podmínek podat tzv. mimořádné opravné prostředky, a to dovolání (§ 236 a násl. občanského soudního řádu), žalobu pro zmatečnost případně žalobu na obnovu řízení (§ 228 a násl. občanského soudního řádu). Pokud by byl pravomocný a vykonatelný rozsudek soudu v rámci řízení o některém z výše zmíněného mimořádného opravného prostředku zrušen, exekuce by musela být zastavena.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights