Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

Exekuce

Vloženo: 30.08.2018
Kategorie: 
Nezákonný nátlak, nezákonné jednání exekutora
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den. Chci se zeptat. Jsem nezaměstnaný,mám částečně omezenou práce.schopnost. Mám více exekuci.Snazim se je splácet. Mini splácím pohledávku exekuci EX.Trebic-vůdči VZP (přednostní) Další exekutor z Prahy mi vícekrát volá a vyhrožuje vybíjením bytů a že půjdu do vězení spodní. Je možné aby prováděl mobiliáři exekuci,když splácím přednostní a jinou exekuci? Je nějaké pořadí.Ja majetek žádný nemám.Dekuji.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
prodej movitých věcí povinného je jedním ze zákonných způsobů provedení exekuce. Pokud takového způsobu nevyužil exekutor vymáhající přednostní pohledávku a Vaše movité věci, které by bylo možné postihnout exekucí, tak dosud nebyly exekučně postiženy, může jiný exekutor tyto věci postihnout.
Mobiliární exekuce má být využita až v krajním případě pokud nelze vymáhanou povinnost vymoci po povinném některým z dalších způsobů provedení exekuce, zejména srážkami ze mzdy nebo postižením pohledávky u bankovního ústavu. Pokud tedy nemáte žádný takový majetek, který by exekutor mohl postihnout, je mobiliární exekuce na místě.
 
Nicméně výhrůžky exekutora, že půjdete do vězení, jsou již zcela mimo zákonný rámec jeho možného chování a jsou zcela jistě v rozporu s etickým kodexem Exekutorské komory ČR, který je exekutor povinen dodržovat. Základním pravidlem je přispívat poctivým, čestným a slušným chováním k důstojnosti a vážnosti exekutorského stavu.

Závažné nebo opětovné porušení výše uvedených předpisů či pravidel může založit exekutorovu kárnou odpovědnost. 

Uvedenou skutečnost můžete tedy oznámit buď Exekutorské komoře České republiky, Ministerstvu spravedlnosti České republiky, případně předsedovi okresního soudu, v jehož obvodu má exekutor své sídlo nebo předsedovi soudu, který exekuci nařídil. Oznámení můžete učinit u jednoho, dvou nebo všech výše uvedených institucí. To, v jakých věcech se máte na koho obrátit, upravuje § 7 exekučního řádu. Vašim oznámením jsou povinni se zabývat a v případě, kdy zjistí nedostatky, mohou udělit exekutorovi písemnou výtku, popřípadě zahájit s exekutorem kárné řízení, jehož důsledkem může být nejen napomenutí, ale také peněžitý trest či v nejzávažnějších případech vyškrtnutí ze seznamu exekutorů.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights