Aktuálně (leden 2023) pro Vás máme

novou podobu webu programu Právní poradna IuRe.

Tady je pak nová on-line poradna.

Níže uvedené již slouží pouze jako archiv.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

EPR

Vloženo: 26.11.2022
Text otázky: 

Dobrý den, dnes mi přišel poštou dopis od obvodního soudu pro Prahu 1. V němž mi přišel elektronický platební rozkaz na zaplacení částky 14 371kc z roku 2004,kdy jsem měl auto na leasing. V té době jsem měl finanční problémy a auto odvezl na předání k odpisu. Tam mi bylo zděleno, že smlouva zaniká. Od té doby mi nepřišel ani jeden dopis s doplacení ani upomínkou. Mám to zaplatit do 15 dnů od doručení a nebo napsat odpor. Prosím Vás o radu, jestli to není třeba promlčené. Moc Vám děkuji za odpověď
Text odpovědi:
Dobrý den,
Neznáme podrobnosti případu, zejména pak nemáme k dispozici leasingovou smlouvu, neznáme tedy splatnost dluhu, ani právní titul, na základě kterého je požadováno uhrazení předmětné částky. Uvádíme proto pouze obecnou informaci. Obecná promlčecí doba dluhu činila za platnosti a účinnosti občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., tři roky. Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., který je platný a účinný od 1.1.2014 stanoví stejnou obecnou promlčecí lhůtu. Pokud tedy splatnost žalovaného dluhu nastala v roce 2004, resp. kdykoliv před rokem 2019, je tento dluh pravděpodobně již promlčený. Takový dluh sice může věřitel u soudu uplatnit, avšak jeho žalobě nebude vyhověno, pokud žalovaný vznese námitku promlčení. Pokud je tedy dluh již promlčený, je potřeba, abyste ve věci podal odpor a vznesl v něm také námitku promlčení dluhu.
Mgr. Erika Turzová Baloghová