Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Ekzikuce manžela a blokace mého účtu

Vloženo: 07.05.2021
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den,
Včera mi provedli blokaci uctu. Jsem nevěděla o co se jedná, protože mi nedošel žádný dopis. Takže jsem jela na urad aby zjistila, o jakou částku se jedná a komu jsem dlužna. Byla to castka 151437 Kč. Jsem musela podepsat papír z archivu, dnes jsem dozvěděla, že jsem.s tím souhlasila. O takových manzelovych dluzích jsem neměla nejmenší tušení. Dnes mi k včerejší blokaci přidali ještě další částku 38 tisíc. Jak je to možné?
Jsem na rodicovske dovolené mám měsíčně 10000 Kč a 3 měsíčně miminko. Ostatní další prjmy nemám. Jak můžu získat rodičovský příspěvek zpět?
Mně nedošla žádná upomínka dom, že manžel neplatí dluh. On mi řekl, že neobdržel žádný telefonát. Nemel ani žádný email. Ma li exekutor právo tak jednat bez upozornění?
Jak mám postupovat dál? Udělat osobního bankrota? Rozvést? Aby neměla blokaci uctu. Prostě když chodí mi jen na účet životní minimum na mě a dítě, mohou mi to také vzít?

Text odpovědi: 

Dobrý den,

bohužel nevíme, v jaké době a jak dluh vznikl. Podáváme tedy pouze obecnou informaci.

Pokud dluh převzal Váš manžel za trvání manželství, spadá tento dluh do společného jmění manželů a exekutor tedy může postihnout nejen účet Vašeho manžela, ale také Váš účet a celý majetek ve společném jmění manželů. V takovém případě by rozvod nijak situaci nezměnil, protože se na takový dluh hledí jako na dluh společný, za úhradu dluhu byste vůči věřiteli odpovídala i po rozvodu manželství.

Pokud dluh vznikl manželovi před uzavřením manželství, může exekutor i v takovém případě postihnout Váš účet, nemůže však postihnout celý majetek v SJM. Pokud byste se rozvedla, tak by exekutor dle našeho názoru nemohl po právní moci rozhodnutí o rozvodu postihnout Váš účet, neboť by se jednalo o výlučný dluh Vašeho manžela.

Pokud jste však v pozici dlužníka či ručitele podepsala smlouvu, na základě které dluh Vašemu manželovi a Vám vznikl, je nepodstatné, zda takový dluh vznikl za trvání manželství či nikoliv, neboť byste byla spoludlužníkem bez ohledu na uzavření manželství.

Pokud jste se s manželem bez své viny ocitli přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro vás nebo pro příslušníky vaší rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen, můžete požádat o odklad exekuce.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights