Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Eekuce

Vloženo: 19.06.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den,

Omlouvám se za vyrušení, ale mám pár otázek, které bych potřebovala zodpovědět.
Před rokem jsem odešla z nájmu bytu - nebyla domluva s majitelem,výpověď mi nepodepsal a následně za pár měsíců dál na soud za nezaplacení nájemného (přitom už jsem dávno měla jiný byt). Soud rozhodl o zaplacení částky 32tis +16tis pro AK. Bez splátek. Zaplacení do 1 měsíce.
Bohužel tolik peněz nemám, ale poslala jsem zatím část (2500,-). Předpokládám, že mne věřitel dá na soud a provedou mi exekuci. Je možné, že exekuce nebude vymahatelná kvůli snaze platit dluh věřiteli?
V případě, že exekuci budu mít - nemám trvalý pobyt v ČR, ani přechodný. Poslední trvalý pobyt jsem měla u svých rodičů. Je možné, aby k nim do domů přišli a zabavili nějaký majetek?

Děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

v případě, že máte dluh vůči věřiteli, není tento povinen akceptovat plnění ve splátkách. To platí i v případě, že se jedná o dluh, který byl přiznán pravomocným a vykonatelným rozsudkem.

Pokud chcete splácet dluh ve splátkách, doporučujeme, abyste se na věřitele obrátila s žádostí o uzavření splátkového kalendáře. Doporučujeme uzavřít splátkový kalendář v písemné formě. Je však právem věřitele Vaši žádost o splátky nepřijmout a tyto Vám neumožnit.
Pokud se tak stane, můžete i nadále dluh pravidelně splácet, ovšem nic nebrání věřiteli, aby vůči Vám na základě platného exekučního titulu zahájil exekuci. V rámci exekuce se pak dobrovolně poskytnuté plnění zohledňuje pouze potud, že exekuci nelze vést již pro zaplacenou část dluhu. Zbytek dluhu (tedy jeho nezaplacená část) však bude i nadále vymahatelný a je pro něj možné vést exekuci.

Ohledně mobiliární exekuce je nepodstatné kde jste měla nebo kde máte svůj trvalý pobyt hlášený. Exekutor může v rámci mobiliární exekuce zabavit Vaše movité věci, bez ohledu na to, zda se tyto nachází v místě Vašeho současného či minulého trvalého bydliště, případně v místě Vašeho faktického bydliště nebo na jiném exekutorovi známém místě.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights