Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Eekuce

Vloženo: 02.04.2019
Kategorie: 
Ostatní
Text otázky: 

Dobrý den.20.11.2018 mi byla zcela zastavena exekuce pro neplatnou rozhodčí doložku.Exekutor 12.7.2018 nevyhověl návrhu na změnu účastníků.Dne 24.1.2019 na mě byla podána žaloba,kde se píše,že zbytek dluhu byl přeprodán jiné společnosti a ta na mě podala žalobu o uhrazení dluhu a soud ve Znojmě mi poslal platební rozkaz.Mohli by jste mi prosím vysvětlit jak je to možné?Včera jsem byla u soudu a pan soudce mi řekl,že ho zrušení exekuce a rozhodčí doložka vůbec nezajímá,vlastně ani to co rozhodl soudná exekutor.Děkuji moc za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

skutečnost, že byla exekuce zastavena z důvodu, že byl rozhodčí nález vydán na základě neplatné rozhodčí doložky, nebrání oprávněnému - věřiteli, případně osobě, která od věřitele pohledávku "odkoupila", zahájit proti Vám jako dlužníkovi soudní řízení, v němž bude požadovat zaplacení dlužné částky.
Pokud bude takové žalobě na zaplacení vyhověno a rozhodnutí nabyde právní moci a vykonatelnosti, bude věřitel disponovat řádným exekučním titulem, na základě kterého může proti Vám opět zahájit exekuční řízení.
Pokud s dluhem nesouhlasíte, nezbývá Vám v dané situaci, než se vůči nároku věřitele řádně bránit v rámci soudního řízení. V první řadě bude tedy potřeba řádně a včas podat proti platebnímu rozkazu odpor. Zároveň doporučujeme ověřit, zda dluh není již promlčený. Pokud byl dluh ke dni podání žaloby u soudu promlčený, je potřeba nejlépe již v rámci odporu podat námitku promlčení.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights