Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Dvakrát z úročena exekuce

Vloženo: 06.02.2021
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý večer prosím vás mám exekucí kterou jsem neplatil protože jsem jich měl víc dlužná částka byla 24 200 Kč a bylo mi řečeno že byla dvakrát zúročena. V lednu tam šla poslední spladka na dluh ale dnes jsem se dozvěděl že z 24 200 Kč mi to bylo navýšeny na 77 000 Kč a že byla dvakrát zúročena. Chci se zeptat jak může být něco dvakrát zuroceny když dluh už je daný. Předem děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

z Vašeho dotazu nevyplývá co přesně znamená dvojité zúročení dlužné částky. Tedy zda se jedná o souběh například zákonného úroku z prodlení a smluvního úroku z prodlení nebo smluvní pokuty. Případně, zda došlo k chybnému vypočtení a vymožení úroků, a to ve dvojnásobné výši.
Pokud by se jednalo o posledně uvedený případ, mohl byste požádat o částečné zastavení exekuce, a to co do částky neoprávněně účtovaného úroku. Případně, pokud již tato částka byla v exekuci vymožena, můžete požadovat tuto částku zpět, a to z titulu bezdůvodného obohacení. Pokud byla neoprávněně vymožená částka připsána na účet exekutora, ale nebyla ještě vyplacená oprávněnému, je osobou povinnou k vrácení této částky exekutor. V případě, že exekutor neoprávněně vymoženou částku již zaslal na účet oprávněného, je potřeba se obrátit s nárokem na vrácení neoprávněně vymožené částky na oprávněného.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights